Back to Top


Måleraflæsning

Der skal ikke indberettes aflæsning direkte til vandværket.Der foretages aflæsning af alle målere hvert år pr. 31.12.

I løbet af de seneste år har vi fået udskiftet en stor del af målerne til fjernaflæste målere.

Inden udgangen af 2020 skulle vi gerne have udskiftet knap halvdelen af disse.


De fjernaflæste målere bliver aflæst af vandværket pr. 31.12.

Alle andre forbrugere få et aflæsningskort fra Hjørring Vandselskab i dec. måned, og man skal selv aflæse måleren og indberette tallet til Hjørring Vandselskab.


Vrå vandværk får derefter tallene fra Hjørring Vandselskab. I februar udarbejdes der årsopgørelse for perioden 1.1.-31.12., samt a conto opkrævning for 1.1.-31.3.


Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det naturligvis er yderst vigtigt, at man selv holder øje med måleren og aflæser jævnligt til eget brug og kontrol af, om der pludselig er et stort forbrug, som kan skyldes en utæthed, og som kan koste meget dyrt.